NEPOVRATNA SREDSTVA ZA MLADE KMETE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo sedmi javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičeni so mladi kmetje, stari od 18 do vljučno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se podeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči. 

Za več informacij kliknite: 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-za-leto-2021/

Kontakt

EKO podeželje, z.o.o.

Prekmurska ulica 17

9231 Beltinci


Tel.: /

Fax.: /

Mob.: + 386 41 312 109 (direktor)

E-pošta: info@eko-podezelje.si

Facebook: Facebook

 
Projekti
What?